COVID-19 Pahintulot para sa Tirahan para sa Quarantine at Mahahalagang Serbisyo

Mangyaring TANDAAN NA NATIN AY GUSTO NG ISANG PERMIT PARA SA ACCOMMODATION PARA SA QUARANTINE AT ESSENTIAL SERVICES. Mangyaring makipag-ugnay sa US DIRECT PARA SA ANUMANG IYONG KATANGIAN NG ACCOMMODATION. ESPESYAL NA APPLETO PARA SA LONG TERM na Mga Gabay sa R695.00 PER NIGHT.
Alinsunod sa mga alituntunin ng pamahalaan upang mabawasan ang paghahatid ng Coronavirus (COVID-19), ang pag-aari na ito ay tatanggap lamang ng mga booking mula sa mga mahahalagang manggagawa. Ang makatuwirang ebidensya ay dapat ibigay sa pagdating. Kung hindi ito ibinigay, ang iyong booking ay kanselahin sa pagdating.
Bilang tugon sa coronavirus (COVID-19), ang ari-arian na ito ay maaaring humiling ng karagdagang dokumentasyon mula sa mga panauhin upang mapatunayan ang pagkakakilanlan, itineraryo ng paglalakbay, at iba pang kaugnay na impormasyon. Ang karagdagang mga hakbang sa kaligtasan at kalinisan ay kasalukuyang may bisa sa pag-aari na ito.